Halogen kallljusspegellampa.


 
med skyddsglas

Halogen lågvoltslampa


 

Halogen reflektorlampa


 

Högvoltshalogenlampa


 

Högvoltshalogenlampa


 

Halogenmetallampa


 
för långtidsbelysning