Vinkelmätare, Winkelfix 
för snabb och exakt avläsning av vinklar · med spännskruv för fixering i varje läge · vinklarna avläses på analog display · apparaten med 600 mm skänkellängd är dessutom utrustad med cirkelspetsar

Skänkellängd mm Mätområde ° Min order Beställnings nr Pris
300 180 1 NW 4000857612 -
430 180 1 NW 4000857613 -
600 180 1 NW 4000857615 -