Skärdata Korloy Svarvning
Negativa brytare

VF, HF & GF finbrytare

Sorter

Skärhastighet
(m/min)

Skärdjup
(mm)

Matning
(mm/varv)

P

<180 HB

NC 3010
NC 3120

310
270

1.0 (0.3 - 3.5)

0.15 (0.05 - 0.35)

 

18-260 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120

220
200
190

1.0 (0.3 - 3.5)

0.15 (0.05 - 0.35)

 

260-350 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120

130
110
110

1.0 (0.3 - 3.5)

0.15 (0.08 - 0.30)

Tillgängliga geometrier

CN(x)G

DN(x)G

SN(x)G

TN(x)G

VN(x)G

WN(x)G

HA & GA medium till fin-brytare

Sorter

Skärhastighet
(m/min)

Skärdjup
(mm)

Matning
(mm/varv)

P

<180 HB

NC 3010
NC 3120

300
230

1.5 (0.8 - 3.5)

0.20 (0.10 - 0.40)

M

135-275 HB

NC 9020
PC 9030

190
170

1.5 (053 - 2.5)

0.15 (0.03 - 0.30)

 

135-185 HB

NC 9020
PC 9030

160
140

1.5 (0.5 - 2.5)

0.15 (0.03 - 0.30)

Tillgängliga geometrier

CN(x)G

DN(x)G

SN(x)G

TN(x)G

VN(x)G

WN(x)G

HC mediumbrytare

Sorter

Skärhastighet
(m/min)

Skärdjup
(mm)

Matning
(mm/varv)

P

<180 HB

NC 3010
NC 3120

290
250

1.5 (0.8 - 3.0)

0.20 (0.08 - 0.40)

 

18-260 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120
NC 3030

210
190
180
160

1.5 (0.8 - 3.0)

0.20 (0.08 - 0.40)

 

260-350 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120
NC 3030

150
130
130
110

1.5 (0.8 - 3.0)

0.20 (0.10 - 0.35)

Tillgängliga geometrier

 

CN(x)G

DN(x)G

SN(x)G

TN(x)G

WN(x)G

VM, HM & GM mediumbrytare

Sorter

Skärhastighet
(m/min)

Skärdjup
(mm)

Matning
(mm/varv)

P

<180 HB

NC 3010
NC 3120
NC 3030
CN 2000

270
230
210
220

2.5 (1.0 - 5.0)

0.25 (0.10 - 0.50)

 

18-260 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120
NC 3030

200
180
170
150

2.5 (1.0 - 5.0)

0.25 (0.10 - 0.50)

 

260-350 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120
CN 2000

130
110
100
90

2.5 (1.0 - 5.0)

0.25 (0.10 - 0.50)

M

135-275 HB

NC 9020
PC 9030

160
120

4.5 (2.0 - 6.5)

0.4 (0.2 - 0.6)

 

135-185 HB

NC 9020
PC 9030

130
90

4.5 (2.0 - 6.0)

0.4 (0.2 - 0.6)

K

135-185 HB

NC 30K
NC 6110
NC 6010
NC 315K

450-550
350-450
250-300
200-250

2.5 (1.0 - 4.0)

0.3 (0.15 - 0.50)

Tillgängliga geometrier

CN(x)G

DN(x)G

SN(x)G

TN(x)G

VN(x)G

WN(x)G

HR & GR grovbrytare

Sorter

Skärhastighet
(m/min)

Skärdjup
(mm)

Matning
(mm/varv)

P

<180 HB

NC 3010
NC 3120
NC 3030

150
130
100

4.0 (2.5 - 7.0)

0.45 (0.25 - 0.65)

 

18-260 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120
NC 3030

170
150
150
130

4.0 (2.5 - 7.0)

0.45 (0.25 - 0.65)

260-350 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120
NC 3030

100
90
90
80

4.0 (2.5 - 7.0)

0.35 (0.25 - 0.60)

K

135-185 HB

NC 305K
NC 6110
NC 6010
NC 315K

400-450
300-400
250-350
150-250

3.5 (2.5 - 6.0)

0.35 (0.25 - 0.60)

Tillgängliga geometrier

 

CN(x)G

DN(x)G

SN(x)G

TN(x)G

WN(x)G

 

Positiva brytare

HFP finbrytare

Sorter

Skärhastighet
(m/min)

Skärdjup
(mm)

Matning
(mm/varv)

P

<180 HB

NC 3010
NC 3120

280
250

0.5 (0.1 - 1.5)

0.15 (0.05 - 0.25)

 

18-260 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120

220
190
180

0.5 (0.1 - 1.5)

0.10 (0.05 - 0.25)

 

260-350 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120

130
120
110

0.5 (0.1 - 1.5)

0.10 (0.05 - 0.20)

M

135-275 HB

NC 9020
PC 9030

180
160

0.5 (0.1 - 1.5)

0.15 (0.05 - 0.25)

 

135-185 HB

NC 9020
PC 9030

150
130

0.5 (0.1 - 1.5)

0.15 (0.05 - 0.25)

Tillgängliga geometrier

 

CC(x)T

DC(x)T

SC(x)T

TC(x)G

VC(x)T & VB(x)T

HMP mediumbrytare

Sorter

Skärhastighet
(m/min)

Skärdjup
(mm)

Matning
(mm/varv)

P

<180 HB

NC 3010
NC 3120
CN 2000

280
250
250

1.5 (0.5 - 3.5)

0.20 (0.08 - 0.40)

 

18-260 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120
NC 3030
CN 2000

210
190
180
150
170

1.5 (0.5 - 3.5)

0.20 (0.08 - 0.40)

 

260-350 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120
CN 2000

120
110
110
100

1.5 (0.5 - 3.5)

0.15 (0.08 - 0.25)

M

135-275 HB

NC 9020
PC 9030

170
150

1.5 (0.5 - 3.0)

0.50 (0.10 - 0.30)

135-185 HB

NC 9020
PC 9030

140
120

1.5 (0.5 - 3.0)

0.20 (0.10 - 0.30)

K

135-185 HB

NC 305K
NC 6110
NC 6010
NC 315K

250
230
220
200

1.5 (0.5 - 3.0)

0.20 (0.08 - 0.40)

Tillgängliga geometrier

 

CC(x)T

DC(x)T

SC(x)T

TC(x)G

VC(x)T & VB(x)T

C25 grovbrytare

Sorter

Skärhastighet
(m/min)

Skärdjup
(mm)

Matning
(mm/varv)

P

<180 HB

NC 3010
NC 3120

250
220

2.0 (1.0 - 3.0)

0.25 (0.10 - 0.35)

 

18-260 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120
NC 3030

200
180
170
150

2.0 (1.0 - 3.0)

0.25 (0.10 - 0.35)

 

260-350 HB

NC 3010
NC 3020
NC 3120
CN 2000

110
100
100
90

2.0 (1.0 - 3.0)

0.20 (0.10 - 0.30)

M

135-275 HB

NC 9020
PC 9030

160
140

1.5 (1.0 - 3.0)

0.25 (0.15 - 0.35)

135-185 HB

NC 9020
PC 9030

130
110

1.5 (1.0 - 3.0)

0.25 (0.15 - 0.35)

K

135-185 HB

NC 305K
NC 6110
NC 6010
NC 315K

250
230
220
200

2.0 (1.0 - 3.5)

0.25 (0.10 - 0.40)

Tillgängliga geometrier

 

CC(x)T

DC(x)T

SC(x)T

TC(x)G

AK Aluminiumbrytare

Sorter

Skärhastighet
(m/min)

Skärdjup
(mm)

Matning
(mm/varv)

N

50-70 HB

ej värmebehandlat

H01

1000 - 2500

2.0 (1.0 - 4.0) 0.1 - 0.6

90-110 HB

värmebehandlat

H01

300 - 1000

2.0 (1.0 - 4.0) 0.1 - 0.5

70-80 HB

Gjutet AL
ej värmebehnandlat

H01

300 - 1000

2.0 (1.0 - 4.0) 0.1 - 0.6

 

80-100 HB

Gjutet AL
värmebehnandlat

H01

200 - 600

2.0 (1.0 - 4.0) 0.1 - 0.4

 

90-110 HB

Koppar legeringar

H01

250 - 600

2.0 (1.0 - 4.0) 0.1 - 0.5

 

100 HB

Övriga

H01

150 - 300

2.0 (1.0 - 4.0) 0.1 - 0.6
Tillgängliga geometrier

CC(x)T

DC(x)T

RC(x)T

SC(x)T

TC(x)G

VB(x)G

VC(x)G