Frässkär Korloy
Typ: VCKT

Hållare  
PACM PAS

 

 

 

Beställnings
nummer

l d t r d1 Brytare Sort Pris

 

VCKT 220530 MA H01 15.6 12.7 5.56 3.0 5.6 MA -