In-Dosen-Entmanteler, "JOKARI Nr. 12"
 
särskilt för skalning av kablar i dosor · för alla typer av rundkabel · NYM-kabel = våtrumskabel

Arbetsområde Min order Beställnings nr Pris
8-13 mm Ø 10 NW 4000817914 -