Släta fräsar HSS

C2 GRS & C2 GRS HP C2 GLS HP C2 GES
2 skärig spårfräs
Kort skärlängd
2 skärig spårfräs
Normal skärlängd
2 skärig spårfräs
Lång skärlängd
C3 ERH HP C3 GSC & C3 GSC HP C3 GRC & C3 GRC HP
2, 3 och 4 skärig fräs
50gr spiralvinkel
Normal skärlängd
3 skärig spårfräs
Kort skärlängd
3 skärig spårfräs
Normal skärlängd
C3 GLC & C3 GLC HP C4 GRC HP  C4 GLC HP
3 skärig spårfräs
Lång skärlängd
4, 6 skärig fräs
Normal skärlängd
4, 6 skäriga
Lång skärlängd
53 EL  H5490

YG SET 2

4 skärig
Extra lång skärlängd
4, 5, 6 och 8 skäriga.
Extra lång skärlängd.
Frässats bestående av 21st 3 skäriga fräsar.

Klicka på bild för att komma till önskad sida