TPMR Skär

Hållare  
CTFPR/L CTGPR/L STFPR CTFPR

90° Klamplåsning

90° Klamplåsning

90° Skruvlåsning

90° Klamplåsning

Ersättningstabell
Gammal sort Ny sort!
P15-30 NC3120 NC3220

Beställnings
nummer

l d t r Brytare Sort Pris

 

TPMR 110304-F NC3030 10.0 6.35 3.18 0.4 F P25-P35, M15-M25 -
TPMR 110304-F NC3220 10.0 6.35 3.18 0.4 F P15-P30 -
TPMR 110308-M NC3220 9.0 6.35 3.18 0.8 M P15-P30 -

  
TPMR 160304-F NC3030 15.5 9.52 3.18 0.4 F P25-P35, M15-M25 -
TPMR 160304-F NC3220 15.5 9.52 3.18 0.4 F P15-P30 -
TPMR 160308-M NC3030 14.5 9.52 3.18 0.8 M P25-P35, M15-M25 -
TPMR 160308-M NC3220 14.5 9.52 3.18 0.8 M P15-P30 -