Kantavkännare 3D testare, Heimer IP67
 
IP 67 Smuts och vattenta¨t
Fo¨r att so¨ka och faststa¨lla nollpunkt Noggrannhet 0,01 mm
Ma¨tspets med kula 4 mm
Ananlog urtavla pa° 57 mm

Skaft dim Torallängd Beställnings nr Pris
20 mm 113 mm(utan skaft) NW 4000851552 -

Kantavkännare, Insize


 
Hittar la¨tt runda och sla¨ta ytor Noggrannhet 0,01 mm
Skaft 10 mm

Skaft dim Kontaktyta Totallängd Beställnings nr Pris
10 mm 10 mm 83 mm IN 6562-3 -
10 mm 10+4 mm 88 mm IN 6562-4 -

Kantentaster optisk, Insize


 
Hittar la¨tt runda och sla¨ta ytor Noggrannhet 0,005 mm
LED belyst
Inklusive batteri
Totalla¨ngd 160 mm
Skaft 20 mm
Kula 10 mm

Skaft dim Totallängd Utförande Beställnings nr Pris
20 mm 160 mm optisk IN 6566-2 -

Kantavkännare,


 
Elektronisk indikator med ljud ljus

Skaft dim Tot. längd mm Utförande Min order Beställnings nr Pris
20 98 akustisch/ optisch 1 GW 11.027.002 -

Zero setter, Insize


 
Nogrannhet ±5µm
Led lampa
Magnetfa¨ste
Bas 54 mm
Ho¨jd 50 mm
Kontaktyta diameter 14 mm

Beställnings nr Pris
IN 6550-50 -

Kantavkännare 3D testare, Heimer IP67
 
okänslig mot smuts och har dubbelt skydd mot skärvätska. · Med inställbar rundgångsnoggranhet · För att söka och fastställa nollpukt i verktygsmaskin. · 3-D Centrerindikatorn indikerar i alla axlarna X-Y-Z vertikal eller horisontalt. · keine

Skaft dim Tot. längd mm ISO kallib. € Min order Beställnings nr Pris
10 96 (ohne Einspannschaft) auf Anfrage 1 NW 4000851556 -

Mätspets till 3-D indikator, 
Mätspets till 3-D indikator

För fabrikat Mätspets med kula mm Min order Beställnings nr Pris
25 4 1 NW 4000851554 -
65 8 1 NW 4000851555 -

Inställningsfixtur för referenspukt, 
med mätur · Enkelt och snabbt bestämmer du nollpunkten i Z-riktningen · Mätinstrumentet placeras på arbetsstycket. · das Werkzeug (z. B. Fräser) wird auf die federnde Tastfläche bewegt (Werkzeug darf nicht rotieren) bis die Uhr den Nullpunkt erreicht hat · Avståndet mellan arbetsstycket och det inmätta verktyget är då 50 mm inom +/- 0,01 mm · Korrigeringsmåttet 50 mm läggs in i maskinens styrsystem. · Referensytan mätområde är inom 49,5 till 50,5 mm

Avläsning mm Min order Beställnings nr Pris
0,01 1 NW 4000851557 -