Skaltång


 

Skaltång


 
VDE-isolerad, max 1000 V