Skärhållare för invändig svarvning
Typ: SWUBR

Stålsvarvbom

Bild Skär D min Skruv Nyckel Sleeve Beställnings
nummer
Pris
WBGT 060102L 5.5 FTNA0203 TW06P BSL516 SWUBR 02 S 05 -
WBGT 060102L 8 FTNA02033 TW06P BSL516 SWUBR 02 S 08 -
WBGT 080202L 10 FTNA02205 TW06P - SWUBR 03 S 08 -


 

Reservdelar SWUBR/L

SWUBR 02 S 05

Beställnings
nummer
Pris
Skruv FTNA0203 -
Nyckel

TWO6P

-

SWUBR 02 S 08

Beställnings
nummer
Pris
Skruv FTNA02033 -
Nyckel

TWO6P

-

SWUBR 03 S 08

Beställnings
nummer
Pris
Skruv FTNA02205 -
Nyckel

TWO6P

-